Συνδεδείτε στο δίκτυό μας
Follow now
Θεσσαλονίκη: οδ. Καρατάσου, 7 (+30) 2310 591 400 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΖΑ (+30) 2310 591 590 ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Αθήνα: οδ. Φιλελλήνων, 26 (+30) 210 331 7953 Τα γραφεία μας σε όλη την Ελλάδα
Kαταστήματα Mouzenidis Travel
ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Καταχώρηση ακινήτου για ενοικίαση

Βασικά στοιχεία ακινήτου (Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)


Επιλέξτε την ακριβή τοποθεσία του ακινήτου, είτε κάνοντας κλικ με τον κέρσορα πάνω στην τοποθεσία, είτε μετακινώντας τον για να φτάσετε στην τοποθεσία.

Επιπλέον στοιχεία του ακινήτου (Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)

Τύποι και αριθμός δωματιών

Χαρακτηριστικά τοποθεσίας ακινήτου

Χαρακτηριστικά παραλίας

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Επιπλέον παροχές

Όροφοι και διαρρύθμιση δωματίων

Στοιχεία ιδιοκτήτη (Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)


Τίμες μίσθωσης (Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)

Τιμες μίσθωσης ανά περίδο

Περίοδος από Περίοδος έως Τιμή ανα ημέρα σε € Ελάχιστη διαμονή(σε ημέρες) Μέγιστος αριθμός ατόμων

Πολιτική ακύρωση: (πελάτης)

1.Τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την άφιξη = καμία χρέωση. Από 19 έως 2 ημέρες πριν από την άφιξη= χρέωση του 50% του συνολικού ποσού. 1 ημέρα πριν από την άφιξη ή μη εμφάνιση= χρέωση 100% του συνολικού ποσού.
2.Πολιτική ακύρωσης αναγραφόμενη απο εσάς(παρακαλώ συμπληρώστε την, στην παρακάτω εισαγωγή κειμένου).


Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης προωθητικής διαχείρισης

Σήμερα 18.01.2017 0:21 μεταξύ: αφενός της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «MOUZENIDIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MOUZENIDIS TRAVEL», εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη, οδός Καρατάσου, αριθμός 7, με ΑΦΜ 094199842 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, καλούμενης στη συνέχεια για λόγους συντομίας «Εταιρεία» και αφετέρου του κατοίκου , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. , και –εφόσον εταιρεία- ΓΕΜΗ , νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον/την καλούμενο/η στη συνέχεια για λόγους συντομίας «Ιδιοκτήτης», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:

1. Ο ιδιοκτήτης έχει στην ιδιοκτησία του το περιγραφόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ακίνητο, του οποίου τη διαχείριση, έναντι αμοιβής, αναθέτει στην Εταιρεία. Ειδικότερα ανατίθενται στην Εταιρεία, αφενός, οι προωθητικές ενέργειες προβολής για τη μίσθωση του ακινήτου του Ιδιοκτήτη σε τρίτους, με τους ειδικότερα περιγραφόμενους στο ίδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ όρους, αφετέρου, η μεσολάβηση για τη σύναψη της συμφωνίας μίσθωσης.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει ειδικότερα όπως, προβάλει με κάθε μέσο που η ίδια κρίνει κατάλληλο και ιδίως μέσω του διαδικτύου σε τρίτους το προς εκμίσθωση ακίνητο του Ιδιοκτήτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης, που προηγουμένως ο ίδιος ο Ιδιοκτήτης έχει ορίσει. Στη συνέχεια και μόλις βρεθεί ορισμένος μισθωτής προς μίσθωση του ακινήτου του Ιδιοκτήτη, η Εταιρεία μεσολαβεί μεταξύ των δύο προς τον σκοπό σύναψης συμφωνίας μίσθωσης με συμβαλλόμενους τον Ιδιοκτήτη και τον εκάστοτε μισθωτή, αναλαμβάνει τη σύνταξη των μισθωτηρίων και την μέριμνα υπογραφής του μισθωτηρίου, ταυτόχρονα η Εταιρεία αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση στη καταβολή του μισθώματος στον Ιδιοκτήτη, εισπράττοντας η ίδια και για λογαριασμό του το μίσθωμα, το οποίο στη συνέχεια του αποδίδει.

3. Με τη σύναψη της συμφωνίας μίσθωσης τεκμαίρεται η στοιχειοθέτηση της αμοιβής της Εταιρείας, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 20% επί του καταβαλλόμενου στον Ιδιοκτήτη μισθώματος.

4. Η αμοιβή της Εταιρείας συμφωνείται όπως καταβάλλεται μέσω του συμφωνηθέντος μισθώματος μεταξύ Ιδιοκτήτη και μισθωτή, παρακρατώντας η Εταιρεία τη συμφωνηθείσα παραπάνω αμοιβή και αποδίδοντας στον Ιδιοκτήτη το μίσθωμα αφαιρουμένης της αμοιβής της. Σε περίπτωση που θέλει συναφθεί μίσθωση μακροχρόνια, όπου δεν θα μεσολαβεί η Εταιρεία στην είσπραξη του μισθώματος, η αμοιβή της Εταιρείας θα καταβληθεί κατά τη σύναψη της συμφωνίας των μερών και ειδικότερα κατά την υπογραφή της συμφωνίας μίσθωσης.

5. Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται αορίστου ισχύς και λύνεται μετά παρέλευσης 30 ημερών από τη καταγγελία ενός εκ των μερών.

6. Λοιπές συμφωνίες: Τυχόν άκυρος στο παρόν όρος δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα τη συνολική συμφωνία, διατηρούμενης της ισχύς αυτής. Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για κάθε διαφορά συμφωνούνται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.